REFERENCE

Předchozí činnost - výstavba novostavby:

Bytový komplex Drásov

- 50 bytových jednotek

Bytový komplex Šlapanice

- 105 bytových jednotek

Bytová rezidence F. Místek

- 60 bytových jednotek

Bytová rezidence  Sochorova

- 40 bytových jednotek

- 14 nebytových jednotek

Bytový dům Jundrov

-  40 bytových jednotek

Rodinné domy Syrovice

- 6 RD

Rodinné domy Šlapanice

- 6 RD

 

Výstavba pozemní komunikace Troubsko, ulice Luční

Výstavba a zasíťování komunikace pro rodinné domy Sýrovice (pro 30 RD)

Výstavba a zasíťování komunikace Šlapanice

Výstavba a zasíťování komunikace Drásov

Probíhající činnost - aktuální

Výstavba RD Syrovice

- dvojdomek

Výstavba RD Kalábova

RD

Rekonstrukce RD Troubsko

UKÁZKY REALIZACÍ

Vše

Dolní Morava

Drasov

Sochorova

Syrovice

Šlapanice

 

Sochorova 3221/1, 616 00  Brno

info@prestav.cz

+420 545 243 492

© 2017